RAW RANKED SITES ABOUT
#ZIHINSEL

The most comprehensive list of zihinsel websites last updated on Aug 1 2021.
Stats collected from various trackers included with free apps.
1
365 Gün Sağlık Hareketi İçerikleri uzmanlar tarafından hazırlanan Türkiye''nin sağlıklı yaşam rehberi 365gun.com ile sağlıklı bir yaşamın penceresini aralayın!
3
Sağlığım, "Tek Tıkla Bilgi Elinde" Sağlığım, "Tek Tıkla Bilgi Elinde"
4
DTÖ NASP Zihinsel Sigarayı Bırakma Programı | DTO NASP Zihinsel Sigarayı Bırakma Programı DTÖ NASP Deneyimsel Tasarım Öğretisi, Zihinsel Sigarayı Bırakma Programı, Deneyimsel Tasarım Öğretisi
5
Pınar'ın Gözünden – Nefes, Dönüşüm ve Zihinsel Çalışmalar Nefes, Dönüşüm ve Zihinsel Çalışmalar
6
Pınar'ın Gözünden – Nefes, Dönüşüm ve Zihinsel Çalışmalar Nefes, Dönüşüm ve Zihinsel Çalışmalar
8
Beden Dili | Sözel Olmayan İletişim Beden dili; vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen “Sözel olmayan İletişim” şeklidir.
9
İZEV - İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı Zihinsel engellileri bağımsız yaşama hazırlayan ve hayatın her alanında yer almaları için çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz.
10
NoroSOFT Kognitif Rehabilitasyon Programı Ana Sayfa NoroSOFT özellikle dejeneratif seyreden kronik özellikli nörolojik ve endokrinel hastalıkların bilişsel kayıplarını yavaşlatmak ve eğer mümkünse rejenerasyonuna katkıda bulunacak tedavi destek yazılımıdır (Kognitif Rehabalitasyon Yazılımı).Bilişsel hasar (Kognitif Hasar) nedir ve hangi hastalıklarda karşımıza çıkar? Bilişsel hasar, herhangi bir rahatsızlıktan ötürü kişide seconder olarak gelişen dikkat, hafıza, konsantrasyon, vizyo - spasyel işlevler, yürütücü işlevler(muhakeme, planlama, oryantasyon, problem çözme) gibi beyin fonksiyonlarındaki bozulmalara verilen genel addır. Hastalığın seyrine, şiddetine ve beyinde oluşturduğu hasara ilişkin kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin demansta tüm korteks etkilendiğinden tüm bilişsel şebekelerde yıkım söz konusu iken parkinsonda subkortikal bölge hasarları söz konusudur, özellikle dikkat ve kısa süreli hafızada bozulma görülür. NoroSOFT gerek beynin ilgili bölgelerindeki hasarların ölçümü, gerekse ölçüm sonunda ortaya çıkan tabloya göre kognitif rehabilitasyona yönelik uygulamaları içeren ilk ve tek programdır. Türkçe olmasının yanı sıra ev ve profesyonel kullanıcılara uygun versiyonları da üretilmiş olup, danışma kurulunda ve hazırlanmasında psikolog, nörolog ve nöropsikologların yer almasıyla da benzer yazılımlardan farklılık göstermektedir. NoroSOFT, aşağıdaki rahatsızlıkların bilişsel rehabilitasyonuna ve bilimsel ölçümüne katkıda bulunmaktadır:NoroSOFT özellikle dejeneratif seyreden kronik özellikli nörolojik ve endokrinel hastalıkların bilişsel kayıplarını yavaşlatmak ve eğer mümkünse rejenerasyonuna katkıda bulunacak tedavi destek yazılımıdır. Multiple Skleroz; MS?e özgü bilişsel işlev bozuklukları, özellikle vizyo-spasyel işlevler, bellek, dikkat ve konsantrasyon problemleri. Diyabet; kronik seyirli endokrin rahatsızlığı olan diyabette özellikle hipo glisemi sırasında ve sonrasında frontal etkilenmeler söz konusudur. Bellek, konsantrasyon ve planlama problemleri en sık karşılaşılan bilişsel problemlerdir. Epilepsi; gerek cerrahi sonrası gerekse medikal tedavi altındaki hastaların ölçüm ve rehabilitasyonu, subkortikal etkilenmeler, serebellum vb. kısa süreli hafıza ve dikkat bozuklukları gibi epilepsiye özgü bozulan alanlar. Parkinson; parkinsona özgü dopaminerjik yoksunluk sonucu oluşan bilişsel hasarların yavaşlatılması ve Parkinson-demans ayırıcı tanısında ölçümlemenin yapılabilmesi, karmaşık dikkat ve frontal etkilenmelerin yavaşlatılması. Stroke; erken evre stroke hastalarında medikal tedaviye destek enstürmanı olarak bellek, dikkat, konsantrasyon, muhakeme ve problem çözme şebekeleri, başka bir deyişle frontal lob hasarları erken evresi NoroSOFT, bilişsel hasarı olan hastalarda nörologun öngördüğü başka bir süre söz konusu değilse 4 ila 8 hafta arasında düzenli olarak uygulanan modüller içermektedir.
11
İzmir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Rehberi | İzmir Disleksi İzmirdeki Özel Eğitim Merkezleri ve Disleksi Hakkında Detaylı Bilgilerin Yer Aldığı Bir Eğitim Portalıdır. İzmir Disleksi Merkezleri.
12
ZİÇEV Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
14
Üstün Zeka özel Yetenek | istanbul | Dahi beyinler Dahibeyinler zeka ve yetenek geliştirme merkezi sunduğu farklı ve özel etkinliklerle üstün zeka özel yetenekli çocukların eğlenirken zihinsel, bilişsel olarak gelişmesini sağlar.
16
learningtoys.com.tr - "Her oyun bir eğitimdir." Organik Ahşap ve Eğitici Oyuncaklar Çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan birbirinden güzel ve yeni oyuncaklar. Organik ahşap ürünlerden yapılan bu oyuncaklarla çocuklarınız eğlenerek öğrenecekler.
17
Ana Sayfa - Özel Genç Acarlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | Buca | İzmir Farklı gelişen çocukların zihinsel, duygusal, sosyal becerilerinin geliştirilmesi; “mutlu” ve “uyumlu” bir yaşam sürmeleri için gereken eğitim ortamının sağlanması öncelikli amacımızdır.
18
Özel Ereğli Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | Yaşam Rehabilitasyon Yaşam, Yaşam Özel Eğitim, Yaşam Özel, Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon, Yaşam Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon, Rehabilitasyon, Rehabilitasyon Merkezi, Yaşam Merkezi, Özel Eğitim Merkezi, Yaşam Özel Eğitim Merkezi, Yaşam Rehabilitasyon Merkezi,Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bedensel engelliler, zihinsel engelliler, işitme engelliler, otizm, destek eğitim programları, fizyoterapi, fizyoterapist, okul öncesi, işitme engelliler öğretmeni, zihinsel engelliler öğretmeni, konuşma bozuklukları, öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, davranış bozuklukları, eğitim yöntem ve teknikleri, konya rehabilitasyon merkezi, konya ereğli rehabilitasyon merkezi, konya özel eğitim merkezi, konya ereğli özel eğitim merkezi, konya ereğli özel eğitim merkezleri, ereğli rehabilitasyon merkezi, ereğli rehabilitasyon merkezleri, ereğli özel öğrenme güçlüğü, ereğli otizm, ereğli fizyoterapi, ereğli mental retardasyon, ereğli işitme
19
ANA SAYFA - YEŞİM ATAÇ PERFORMANS KOÇU Performans koçluğu; bireyin zihinsel sağlığı, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarını kişinin ihtiyacına göre ele alarak