RAW RANKED SITES ABOUT
#STOWARZYSZENIE RODZIN

The most comprehensive list of stowarzyszenie rodzin websites last updated on Feb 1 2021.
Stats collected from various trackers included with free apps.
1
Stowarzyszenie OPTA Działamy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy, związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.
3
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka.
4
Aktualności • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" Zielona Góra Diagnoza, terapia, szkolenia, wsparcie rodzin - to główne obszary działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze
5
Stowarzyszenie MAJA - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Stowarzyszenie MAJA - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych