RAW RANKED SITES ABOUT
#STOWARZYSZENIE RODZIN I

The most comprehensive list of stowarzyszenie rodzin i websites last updated on Mar 1 2021.
Stats collected from various trackers included with free apps.
2
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka.
3
Stowarzyszenie MAJA - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Stowarzyszenie MAJA - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych