RAW RANKED SITES ABOUT
#PODSTAWOWA NR

The most comprehensive list of podstawowa nr websites last updated on Sep 1 2021.
Stats collected from various trackers included with free apps.
5
Aktualności - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
6
Szkoła Podstawowa nr 18 – im. Orła Białego w Olsztynie
7
Szkoła Podstawowa nr 30 im.Marii Zientary-Malewskiej - Aktualności
11
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Krakowie
12
Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu
13
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie – Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie
15
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie | Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII są również zawieszone do 29 listopada. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauka i opieka dla dzieci w klasie "0" (oddziale przedszkolnym) pozostaje bez zmian, czyli odbywać się będzie w szkole według obowiązującego planu lekcyjnego. Świetlica szkolna będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do właściwego wychowawcy klasy. Dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie w szkole po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły lekcje odbywać się będą głównie z wykorzystaniem platformy Office365 i dziennika elektronicznego Vulcan. Życzę Państwu tylko dobrych dni i zdrowia. Dbajcie o siebie i o swoich Najbliższych. Beata Marzęda-Przybysz Dyrektor Szkoły Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, głównie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan oraz platformy Office 365. Klasy 0-III kontynuują naukę stacjonarną (w szkole) według dotychczasowego planu lekcji. Świetlica szkolna dla uczniów klas 0-III jest dostępna codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00.Obiady są wydawane zgodnie z wcześniejszymi zapisami. Biblioteka funkcjonuje bez zmian codziennie od godz.8.00, w poniedziałki do godz.16.30, od wtorku do czwartku do godz.15.00, a w piątki do godz.14.45. O kolejnych decyzjach związanych z zawieszeniem zajęć stacjonarnych będziemy Państwa informować na bieżąco. Życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i bezpieczeństwa. Beata Marzęda-Przybysz Dyrektor Szkoły Szanowni Rodzice! Szanowni Państwo! Dzisiaj, 20 października 2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie dotyczący zawieszenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym w jednej klasie i przejścia na zdalny tryb nauczania na czas od 20.10.2020 r. do 26.10.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów tj. potwierdzony laboratoryjnie wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 u nauczyciela, który prowadził zajęcia w danej klasie. Lekcje w pozostałych 19 klasach odbywają się bez zakłóceń według ustalonego we wrześniu planu. Proszę wszystkich Państwa o zachowanie spokoju i rozwagi. Szkoła dba o swoich uczniów i pracowników, stosuje przepisy oraz zalecenia sanitarno-zdrowotne. Pozdrawiam serdecznie. Beata Marzęda-Przybysz Dyrektor Szkoły W związku z zakwalifikowaniem Powiatu Żyrardowskiego do żółtej strefy, przypominamy i apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz stosowanie zapisów "Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie", które obowiązują od 1 września 2020 r. Prosimy o spełnienie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, które są zgodne z wymogami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zachowujmy dystans społeczny, zasłaniajmy usta i nos, myjmy często ręce i twarz, dezynfekujmy dłonie. Chrońmy siebie i innych. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID Deklaracja rodzica Telefony alarmowe w przypadku wystąpienia objawów COVID Karta zgłoszenia do świetlicy sp4 Komunikat Ministerstwa Zdrowia - co musisz wiedzieć o koronawirusie
16
SP9 - Aktualności Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
18
STRONA KLASY 6E - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 W OLSZTYNIE | SP 30 OLSZTYN – OFICJALNA STRONA KLASY 6E – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 W OLSZTYNIE (2009-2015) SP 30 OLSZTYN - OFICJALNA STRONA KLASY 6E - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 W OLSZTYNIE (2009-2015)
20
Strona główna | Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie
21
Szkoła Podstawowa Nr 123 im. Generała Józefa Bema
23
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO - ssp26.edupage.org
27
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. Strona Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim
29
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie - gim3.net Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 48 (dotyczy również oddziałów z dawnego Gimnazjum nr 3) w Częstochowie
30
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
32
Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - Strona główna Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy: Szkoła Podstawowa nr 40, Gimnazjum nr 31, XII Liceum Ogólnokształcące
33
Strona główna Szkoła Podstawowa Nr 10 im. S.Żeromskiego w Koszalinie
34
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
36
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
39
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej: historia szkoły, dyrekcja, kadra, osiagnięcia w nauce i w sporcie - TOP 54, Piątka Plus, integracja, Samorząd Uczniowski, ważne wydarzenia z życia szkoły, publikacje nauczycieli
40
MSP 15 w Piekarach Śląskich - Strona główna - Aktualności Witryna Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 w Piekarach Śląskich. Informacje o nauczycielach, uczniach, nasze osiągnięcia, galeria zdjęć, porady dla rodziców.
42
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - im. Księcia Jana Dobrego w Opolu im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
43
Strona główna Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach
44
Strona główna Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w jelczu-Laskowicach
47
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
49
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku - Jedynka Białystok
50
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach – Strona placówki dydaktycznej
53
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie
54
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
55
Szkoła Podstawowa Nr 2 >> im. Komisji Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej od 1972 roku zajmuje się kształceniem i wychowaniem młodzieży. Obecnie prowadzi oddziały przedszkolne oraz klasy I - III i IV - VI.
56
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
61
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie
62
Szkoła Podstawowa nr 44 – im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni
64
Start Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie
65
Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni
66
Home Strona domowa Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, al. Bolesława Krzywoustego 11 w Katowicach
67
Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim - Aktualności Strona Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim
68
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, ul Połaniecka 10, 22-100 Chełm, tel/fax (82) 5637311
70
SP9 - Aktualności Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
71
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach -
72
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej: historia szkoły, dyrekcja, kadra, osiagnięcia w nauce i w sporcie - TOP 54, Piątka Plus, integracja, Samorząd Uczniowski, ważne wydarzenia z życia szkoły, publikacje nauczycieli
73
Oficjalna strona Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Aktualności i informacje Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowioe
75
77
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 4 – i Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK "Parasol" w Warszawie
78
80
Szkoła Podstawowa nr 30 im.Marii Zientary-Malewskiej - Aktualności
81
Aktualności Szkoła Podstawowa nr 6 w Gnieźnie im. Henryka Sienkiewicza.
83
Strona główna Szkoła Podstawowa Nr 10 im. S.Żeromskiego w Koszalinie
84
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A.Fiedlera w Dębnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. A.Fiedlera w Dębnie
86
SP7 – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie – SP7 – Witryna internetowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie
88
Home - Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudzie Śląskiej Strona Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemii Śląskiej w Rudzie Śląskiej. Aktualności, dokumenty, ogłoszenia, dziennik elektroniczny, wydarzenia.
89
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki – Strona Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich. Fajna szkoła w mieście Frankensteina.
90
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – w Kędzierzynie-Koźlu
91
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu | im. Stefana Żeromskiego
92
Szkoła podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu – Strona internetowa naszej szkoły
94
Szkoła podstawowa nr 4 w Redzie | Szkoła podstawowa nr 4 w Redzie
96
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
99
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO Toruńska - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO Toruńska
100
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie - home Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie daje dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz sprzężeniami szansę rozwoju na miarę indywidualnych możliwości, wykształcenia oraz możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych.